Kurul Kararı

Kurul Karar No : 20-01/13-5 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 2.1.2020
Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş.’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2020/1495 Mahkeme : Ankara 4. İdare Mahkemesi
Cihan Doğan

Safahatlar