Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 99-45/476-301 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.10.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Societé de Participations Financieres et Immobilieres "Parficim" şirketi tarafından Baştaş- Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ndeki İsmail TARMAN'a ait %43.25 hissenin devralınmasına ilişkin, "Hisse Devir Anlaşması"nın ekinde yeralan "Rekabet Yasağı Anlaşması"na menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 01-05/41-9 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.1.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
12.12.2000 tarih, 00-49/518-283 sayılı Kurul kararı ile devralma işlemine izin verilmiş olan DyStar Tekstil Boyaları ve Tic. Ltd. Şti. ile BASF Türk Boya ve Kimya Ltd. Şti.'nin kontrolünü ellerinde bulunduran DyStar Textilfarben GmbH & Co ve BASF AG unvanlı yabancı şirketlerin Türkiye Rekabet Kurumu'na bildirim yapmadan devralma işlemini gerçekleştirmelerinden dolayı anılan yabancı şirketlere 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin raportör önerisinin görüşülmesi.
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 00-36/394-221 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
D- J&H Marsh & McLennan Inc. (J&H Marsh) tarafından devralınan San Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş. (San Sigorta) ile bu şirketin eski ortaklarından Osman Yücesan ve Mert Yücesan arasında akdedilen, sırasıyla "Danışmanlık Sözleşmesi" ve "İstihdam Sözleşmesi" ile devralma işlemine ilişkin "Hisse Satınalma Sözleşmesi"ne ve J&H Marsh'ın yavru şirketi J&H Marsh&McLennan Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (J&H Marsh Türk) tarafından Cecar Sigorta ve Risk Danışmanlık A.Ş.(Cecar Sigorta)'nin müşteri portföyü, defter ve kayıtlarının satın alınmasına yönelik olarak taraflar arasında imzalanan Satış Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.7.2002 Karar Sayısı : 99-16/108-43 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.3.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Societe de Participations Financieres et Immobilieres "Parficim"in İsmail Tarman'a ait Baştaş- Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'deki %43.25 hisseyi devralmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.7.2002 Karar Sayısı : 01-15/140-35 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.4.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. (Honda) ile Honda yetkili satıcıları ve Honda yetkili servisleri arasında akdedilen "Yetkili Satıcılık ve Yetkili Servis Sözleşmeleri"ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.7.2002 Karar Sayısı : 01-15/140-37 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.4.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Nissan Otomotiv A.Ş. ile Nissan yetkili satıcıları, Nissan yetkili servisleri ve yedek parça satıcıları arasında akdedilen Yetkili Satıcılık Anlaşması, Yetkili Servis İstasyonu İşletme Sözleşmesi ve Yedek Parça Satış Sözleşmesi'ne Menfi Tespit Belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.7.2002 Karar Sayısı : 00-49/517-282 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Akaryakıt Ortaklığı ve Madeni Yağlar Ortaklığı'nın tasfiye edilmesi suretiyle, anılan ortaklıkların BP Petrolleri A.Ş. ve Mobil Oil Türk A.Ş. tarafından paylaşılarak devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.7.2002 Karar Sayısı : 00-49/518-283 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
DyStar Tekstil Boyaları ve Tic. Ltd. Şti.'nin BASF Türk Boya ve Kimya Ltd. Şti.'nin tekstil boyaları bölümünü devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.7.2002 Karar Sayısı : 01-15/140-36 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.4.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
MAN Otobüs ve Kamyon San. A.Ş. (MAN) ve bayileri arasında akdedilen "Bayilik Sözleşmesi"nin 1998/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'ne uygun olup olmadığının belirlenmesi ve muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.7.2002 Karar Sayısı : 01-12/117-30 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Almanya'da kurulu bulunan DaimlerChrysler AG (DaimlerChrysler)'nin Japonya'da kurulu bulunan Mitsubishi Motors Corporation (Mitsubishi)'ın yeni ihraç edilecek ve sermayesinin %34'üne tekabül edecek hisselerini taahhüt etmek suretiyle devralması işlemine izin verilmesi talebi.