Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 15.4.2004 Karar Sayısı : 03-75/909-384 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.11.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş., Türk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A.Ş., Doğan İletişim Elektronik Servis Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Siemens Business Services Sistem Hizmetleri A.Ş. ve BNET İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından imzalanan TR-1 Network ağının kuruluşu hakkındaki Ortak İşletme Prosedürü Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 15.4.2004 Karar Sayısı : 03-45/524-232 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.6.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (CAMİŞ)'nin MASİT Maden Suları İşletmesi ve Ticaret A.Ş. (MASİT) ile yaptığı Makine Kiralama Sözleşmesi'ne yönelik menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 15.4.2004 Karar Sayısı : 03-44/503-223 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.6.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Toprak Tüketim Malları Pazarlama ve Sanayi A.Ş. (Toprak Tüketim)'nin pazarlamakta olduğu malların satışı amacıyla yapacağı "Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri"ne ilişkin menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 15.4.2004 Karar Sayısı : 03-70/843-365 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.10.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) "Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatları Tarifesi"nin ayrımcılığa ve pazara giriş engeline yol açtığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 12.4.2004 Karar Sayısı : 02-60/755-305 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.10.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin internet erişim hizmetlerinin sunulması için gereken altyapıları içeren pazarlardaki hakim durumunu bu pazarlar ve internet erişim hizmetleri pazarlarında kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 11.4.2004 Karar Sayısı : 03-85/1029-412 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş.'deki The BOC Group Plc. ile BOC Nominees Ltd.'ye ait %50 oranındaki hissenin Aygaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 11.4.2004 Karar Sayısı : 03-85/1028-411 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Wella A.G. hisselerinin tamamının Procter & Gamble Germany Management GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(a)-374 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(d)-377 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınırı belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/999-402 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Celanese AG'nin The Dow Chemical Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.