Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 12.3.2002 Karar Sayısı : 00-48/509-277 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
The Chase Manhattan Corporation ile J.P. Morgan& Co. Incorporated teşebbüslerinin birleşmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.3.2002 Karar Sayısı : 99-55/591-378 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.11.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Bursa Olay (Yonca) Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.'ye ait hisselerin tamamının Seyhan Soylu, Sadi Göğdün, Selahi İçtem, Bahattin Bursalı, Şadan Gürtaş, Hasan İkizoğlu, Saim Dilek, Bülent Kiymir, Zafer Nuri Eraslan, Turan Adakan ve Ahmet Kurutluoğlu'na devredilmesi işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4., 6. ve 7. maddelerine aykırı olmadığının tespitine ilişkin Menfi Tespit Belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 7.3.2002 Karar Sayısı : 99-45/486-311 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.10.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Egebank A.Ş. (Egebank)'ın gayrinakdi akreditif kredisine yüksek komisyon uygulamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 7.3.2002 Karar Sayısı : 99-33/315-195 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.7.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Özel Sürücü Kursları'nın, M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü emir ve talimatları doğrultusunda, bir sonraki yıla ilişkin sürücü kursu ücretlerini bir önceki yılın Mayıs ayında belirleyip basın yoluyla ilan etmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 7.3.2002 Karar Sayısı : 99-48/526-331 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.10.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
İstanbul Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. ile bayileri ve "corner"ları arasındaki bayilik sözleşmesine menfi tesbit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 5.3.2002 Karar Sayısı : 00-36/401-227 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Soyak Grubu'nda yer alan Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., Haymak Döküm ve Fitting San. ve Tic. A.Ş. ve Ekpaş Ekleme Parçaları Tic. A.Ş.'nin boru ekleme parçaları pazarındaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 5.3.2002 Karar Sayısı : 00-27/294-164 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.7.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Uzel Holding A.Ş.'nin, Efe Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.3.2002 Karar Sayısı : 99-59/642-409 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.12.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş. unvanlı ortak girişimin oluşturulması işlemine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1997/1 sayılı sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.3.2002 Karar Sayısı : 99-52/562-352 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.11.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sakura Bank grubunun elinde bulunan Türk Sakura Bank A.Ş. hisselerinin %99.94'ünün, Fiba Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.3.2002 Karar Sayısı : 00-8/73-35 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.2.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Uyar Şirketler Grubu'nun PTFE membranlı kumaş piyasasındaki rekabeti bozucu uygulamaları.