Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2000 Karar Sayısı : 00-27/293-163 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.7.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin %93.36 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2000 Karar Sayısı : 00-25/258-140 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Bölgesindeki yeniden satıcılar üzerindeki uygulamaları ile Fruko, Tamek, Pepsi-Cola ve Yedigün Kadirli Başbayisi İbrahim Döğüşçü tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 11.10.2000 Karar Sayısı : 00-11/119-58 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.3.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Carrefour Nederland B.V.'nin, Promodes International B.V. ile birleşmesi çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen devir işlemine izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 11.10.2000 Karar Sayısı : 00-16/160-82 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.5.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
IBM'in bazı veri ağı ürünlerine ilişkin fikri mülkiyet haklarının Cisco Systems Inc tarafından satınalınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2000 Karar Sayısı : 00-26/289-160 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
SmithKline Beecham Plc., Sterwing Dungarvan, Fako İlaçları A.Ş., Turgut Holding A.Ş. ve ABFAR İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında yapılan "Lisansın Feshi Anlaşması"na; SmithKline Beecham Plc., Fako İlaçları A.Ş. ve Turgut Holding A.Ş. arasında yapılan "Fason Üretim ve Hizmet Anlaşması"na; SmithKline Beecham İlaç Tic. A.Ş., Fako İlaçları A.Ş. ve Turgut Holding A.Ş. arasında yapılan "Çalışmayı Bırakma Anlaşması"na menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 31.8.2000 Karar Sayısı : 99-21/177-96 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.4.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.'nin mağaza taksit ve indirim kartı hizmetlerinde taraflar ile imzaladığı üye işyeri ve "advantage card" sözleşmesine menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 31.8.2000 Karar Sayısı : 99-21/167-86 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.4.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Benkar A.Ş.'nin mağaza kart hizmetleri piyasasında ayrımcılık yaptığı ve ilgili piyasada rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 26.8.2000 Karar Sayısı : 99-57/614-391 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Telsim) ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell)'nin uyumlu eylem içinde bulundukları ve hakim durumlarını kötüye kullandıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.8.2000 Karar Sayısı : 00-6/53-25 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.2.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gumpir Plaza şirketi ile Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım A.Ş. arasında akdedilen sözleşmenin 4054 sayılı Kanun'a aykırı olduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.8.2000 Karar Sayısı : 00-7/62-29 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
LMG Bak Gravür Baskılı Karton San. ve T.A.Ş. ana sözleşmesinde yeralan rekabet yasağına menfi tespit belgesi verilmesi talebi.