Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 02-02/20-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş. arasında imzalanan bayilik protokolüne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 02-13/129-56 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Conoco Inc. ve Phillips Petroleum Company'nin birleşme işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 01-43/426-109 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, S.S. Tüm Eczane Sahipleri İlaç Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. Ankara Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. İçel Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. Eskişehir Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi arasında imzalanan protokole menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.12.2002 Karar Sayısı : 01-59/624-165 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Toros Gübre ve Zirai İlaç Pazarlama A.Ş.'yi devralması işlemine izin verilmesi ve söz konusu işleme menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.12.2002 Karar Sayısı : 01-43/425-108 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Tırsan Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Tırsan Servis) ve BPW Bergische Achsen Kommandit Gesellschaft (BPW) arasında akdedilen "Servis Anlaşması"na menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.12.2002 Karar Sayısı : 01-30/298-88 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Grammer AG (Grammer)'nin hisselerinin tamamının Schroder Ventures Limited (Schroder) bünyesinde kurulan Goliath Einhundertsiebzehnte Vermögensverwaltungs GmbH (Goliath) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.12.2002 Karar Sayısı : 01-10/102-25 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.2.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Yaşar Holding A.Ş.'nin Ege Gübre Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu %49.44 oranındaki hisselerin Gençer Holding A.Ş. ve Recep Gençer tarafından devralınmasına ilişkin izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.12.2002 Karar Sayısı : 00-50/547-302 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Gurit Essex AG ve Gurit Essex Trading AG şirketlerinin herbirinde, Gurit-Heberlein AG'nin sahip olduğu %50 oranındaki hisselerin Essex Specialty Chemicals Products Inc.'e devredilmesine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.12.2002 Karar Sayısı : 00-45/476-261 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.11.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Shell Petroleum N.V.'nin kontrolü altında bulunan Kraton Polymers Holdings B.V.'nin %100 hissesinin, Ripplewood Holdings LLC tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.12.2002 Karar Sayısı : 01-46/475-119 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.10.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
TEB 6. Bölge Samsun Eczacı Odası'nın yatarak tedavi gören hastalara ilişkin düzenlemesinin 4054 sayılı Kanun'a aykırı olduğu iddiası.