Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(e)-378 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Serbest Muhasebeci Mâli Müşavirler ve Yeminli Mâli Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(c)-376 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(b)-375 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınırı belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 03-79/965-396 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.12.2003 Karar Türü : Özelleştirme
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL A.Ş.)'nin %100 oranında hisselerine sahip olduğu Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 04-09/77-19 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)'nin %65.76 hissesinin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 04-03/47-12 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
ESGAZ-Eskişehir Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve BURSAGAZ-Bursa Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-57/671-304 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.8.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.'nin 18.9.2001 tarih ve 01-44/433-111 sayılı Kurul kararına uymamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesini ihlal etmesi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-76/925-389 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.12.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Koruma Klor-Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hammadde teminini aksatmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerine aykırı davranışlarda bulundukları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-78/950-393 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Danonesa Danone Sabancı Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Danonesa) ile iştiraki Danonesa Tikveşli Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Danonesa Tikveşli)'de Sabancı Grubuna ait bulunan hisselerin, Compaigne Gervais Danone S.A.(Danone) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-81/973-400 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Danimarka'da kurulu InterGen Adapazarı Holdings ApS, InterGen Gebze Holdings ApS ve InterGen İzmir Holdings ApS şirketlerinin Hollanda'da kurulu InterGen Adapazarı Generating Company B.V., InterGen Gebze Generating Company B.V. ve InterGen İzmir Generating Company B.V. şirketlerinde sahip oldukları hisselerin %49'unun, merkezleri Lüksemburg'da bulunan BTU Adapazarı S.a.r.l., BTU Gebze S.a.r.l. ve BTU İzmir S.a.r.l. şirketlerine devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.