Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 23.7.2002 Karar Sayısı : 01-25/243-65 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Tic. San. A.Ş.'ne ait sinema büfelerinde yalnız Has Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ürünlerinin satılması, reklam ve tanıtımının yapılması için akdedilen sözleşmeye ilişkin menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.7.2002 Karar Sayısı : 00-46/488-266 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.11.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Microsoft Corporation'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 23.7.2002 Karar Sayısı : 00-48/507-275 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.12.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Temsa Termomekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa) ile yetkili satıcıları arasında akdedilen "Yedek Parça Yetkili Satıcılık Anlaşması" ve "Temsa A.Ş. Otobüs Grubu Yetkili Yedek Parça Bayilerinin Tabi Olduğu 1 No'lu Yedek Parça Satış Esasları" başlıklı sirkülere menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.7.2002 Karar Sayısı : 99-58/628-402 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.12.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Tekel Toptan Satıcılık İhalesi Genel Şartnamesinin hukuka ve eşitlik ilkelerine aykırı oduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.7.2002 Karar Sayısı : 99-49/538-339 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.10.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
New Holland N.V. (Fiat Grubu) ve Case Corporation (Case Grubu) şirketlerinin ticari faaliyetlerini birleştirme işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.7.2002 Karar Sayısı : 99-31/280-169 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.6.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hyundai Assan) ile ilgili taraflar arasında akdedilen bayilik sözleşmesi ve yetkili servis işletme sözleşmesinin 1998/3 sayılı Tebliğ kapsamında olup olmadığının belirlenmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 99-45/476-301 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.10.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Societé de Participations Financieres et Immobilieres "Parficim" şirketi tarafından Baştaş- Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ndeki İsmail TARMAN'a ait %43.25 hissenin devralınmasına ilişkin, "Hisse Devir Anlaşması"nın ekinde yeralan "Rekabet Yasağı Anlaşması"na menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 01-05/41-9 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.1.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
12.12.2000 tarih, 00-49/518-283 sayılı Kurul kararı ile devralma işlemine izin verilmiş olan DyStar Tekstil Boyaları ve Tic. Ltd. Şti. ile BASF Türk Boya ve Kimya Ltd. Şti.'nin kontrolünü ellerinde bulunduran DyStar Textilfarben GmbH & Co ve BASF AG unvanlı yabancı şirketlerin Türkiye Rekabet Kurumu'na bildirim yapmadan devralma işlemini gerçekleştirmelerinden dolayı anılan yabancı şirketlere 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin raportör önerisinin görüşülmesi.
Yayımlanma Tarihi : 17.7.2002 Karar Sayısı : 00-36/394-221 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
D- J&H Marsh & McLennan Inc. (J&H Marsh) tarafından devralınan San Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş. (San Sigorta) ile bu şirketin eski ortaklarından Osman Yücesan ve Mert Yücesan arasında akdedilen, sırasıyla "Danışmanlık Sözleşmesi" ve "İstihdam Sözleşmesi" ile devralma işlemine ilişkin "Hisse Satınalma Sözleşmesi"ne ve J&H Marsh'ın yavru şirketi J&H Marsh&McLennan Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (J&H Marsh Türk) tarafından Cecar Sigorta ve Risk Danışmanlık A.Ş.(Cecar Sigorta)'nin müşteri portföyü, defter ve kayıtlarının satın alınmasına yönelik olarak taraflar arasında imzalanan Satış Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.7.2002 Karar Sayısı : 99-16/108-43 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.3.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Societe de Participations Financieres et Immobilieres "Parficim"in İsmail Tarman'a ait Baştaş- Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'deki %43.25 hisseyi devralmasına izin verilmesi talebi.