Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2002 Karar Sayısı : 01-25/242-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
SÜTAŞ Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Süt Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bayileri ve seyyar satıcıları ile yapmış olduğu sözleşmelere menfi tesbit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2002 Karar Sayısı : 01-29/283-84 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.6.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Arçelik A.Ş.'nin beyaz eşya yan sanayi firmalarıyla anlaşarak 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin re'sen incelenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2002 Karar Sayısı : 01-25/244-66 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş. (ETİ A.Ş.)'nin 112 toptancı teşebbüs ile yapmış bulunduğu "Distribütörlük Anlaşması"na menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.10.2002 Karar Sayısı : 00-43/466-256 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.11.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nordberg Dış Tic. Ltd. Şti'nin hissedarı Metso Incorporation'ın, Türkiye'de kurulu bulunan Svedala Dış Ticaret Ltd. Şti'nin hissedarı Svedala Industri AB'nin hisselerini halka çağrı yoluyla devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.10.2002 Karar Sayısı : 00-28/299-168 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (Mais)'nin ürünlerini sadece OMSAN A.Ş. (Omsan)'ne taşıtarak bu teşebbüsün rakipleri aleyhine rekabet engeli oluşturduğu, ayrıca nakliye bedellerini yüksek belirleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 3.10.2002 Karar Sayısı : 00-48/508-276 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
ITE Group Plc. (ITE) tarafından İstanbul Fuarcılık A.Ş. (İFAŞ)'nin %50 ve AFEKS Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (AFEKS)'nin %50 hisselerinin devralınması.
Yayımlanma Tarihi : 3.10.2002 Karar Sayısı : 01-09/82-22 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.2.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Bursa Eczacı Odası ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 24.9.2002 Karar Sayısı : 01-61/640-169 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.12.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi döner sermaye işletmesi bünyesinde faaliyet gösteren eczanenin ticari bir eczane gibi faaliyette bulunarak bölge ilaç piyasasında rekabeti ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 24.9.2002 Karar Sayısı : 01-56/562-133 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.11.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın sadece Türk Sağlık Eğitim Vakfı'na vermiş olduğu hologramlı şirink üretimi ve ürettirilmesine ilişkin yetkiyle, bir hakim durum meydana getirilmiş olması ve bunun kötüye kullanıldığı iddiaları.
Yayımlanma Tarihi : 24.9.2002 Karar Sayısı : 02-02/17-2 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Arçelik A.Ş. ile Model Mağaza İşletmeleri arasında imzalanan "Model Mağaza İşletme Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanınması talebi.