Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 26.11.2002 Karar Sayısı : 01-22/192-50 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.5.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Hewlett Packard Bilgisayar ve Ölçüm Sistemleri A.Ş.'nin, yazıcı sarf malzemeleri ve yedek parça fiyatları ile satış sonrası hizmetler kapsamında bakım ve onarım bedellerini yüksek belirlemek, satış sonrası hizmetlerde STREP programının kullanılmasını zorunlu tutmak, yetkili servisler dışındaki kişilere yedek parça satmamak yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 26.11.2002 Karar Sayısı : 99-36/368-235 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.7.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tepe Knauf Alçıpan Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 49.975'inin Knauf International Gmbh'ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 01-59/637-168 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
British American Tobacco (BAT) Grubu şirketleri ile Düzey Tüketim Malları San. Paz. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmış olan "Dağıtım Anlaşması"na ve British American Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahipleri arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla yine Düzey Tüketim Malları San. Paz. ve Tic. A.Ş. ile BAT Grubu'na dahil dört şirket ve Sunel Ticaret Türk A.Ş. tarafından imzalanmış olan "Hissedarlar Anlaşması"na menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 01-59/629-166 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Sürmekte olan bir dava ile ilgili olarak, Mercedes Benz Türk A.Ş., Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, Yabancı Sermaye Derneği ve Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin eylemleri ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin başta Ertuğrul ÖZKÖK ve Ufuk SANDIK olmak üzere muhtelif köşe yazarı ve muhabirlerinin yazılarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edici nitelikte olduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 02-39/432-182 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yeniden satıcıları arasında yapılacak olan yeniden satıcılık anlaşmalarına bireysel muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 02-26/270-109 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.4.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Honda Motor Co. Ltd. (Honda Motor)'nin, Anadolu Grubu şirketlerinin Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. (Anadolu Honda)'de bulunan toplam %50 ve Honda Anadolu Motosiklet Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Honda Anadolu Motosiklet)'de bulunan toplam %49 oranındaki hisselerini devralması işlemlerine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 02-26/269-108 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.4.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Sınai Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sınai Yatırım)'nin TSKB Menkul Değerler A.Ş. (TSKB Menkul Değerler) tarafından devralınması işlemine menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 01-37/365-97 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.7.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sodexho Restoran Servisleri A.Ş. ve Yemek Servisleri International A.Ş. tarafından kurulacak ve söz konusu teşebbüslerin hizmetlerinde kullanacakları akıllı kart alt yapı hizmetlerini yerine getirecek olan ortak girişime izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 01-51/517-127 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.10.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Artı-Fe Otomototiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Artı-Fe) ile Ed. Scharwachter GmbH Co. (Edscha) arasında akdedilen "Yetkili Satıcılık Sözleşmesi"ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2002 Karar Sayısı : 01-33/329-93 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.7.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD)'nin üye şirketlerin dışhat uçuşlarına yönelik olarak minimum fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.