Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 1.7.2000 Karar Sayısı : 00-4/33-15 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.1.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara'da faaliyet gösteren minibüs işletmecilerinin, tekelleşmek ve aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 1.7.2000 Karar Sayısı : 99-21/170-89 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.4.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Royal Packaging Industries N.V. ve Eskinazi ailesi arasında akdedilen hisse satınalma sözleşmesinde yeralan rekabet yasağı hükmüne ilişkin menfi tespit/muafiyet talebi.
Yayımlanma Tarihi : 1.7.2000 Karar Sayısı : 99-26/230-138 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.5.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Likit petrol gazı (LPG) tedarik etme amacı ile kurulması hedeflenen ortak girişim şirketinin yasal geçerlilik kazanabilmesi için, tarafların akdettikleri pay sahipleri sözleşmesi doğrultusunda, anılan "ortak girişim"e izin verilmesi istemi.
Yayımlanma Tarihi : 25.6.2000 Karar Sayısı : 00-6/52-24 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.2.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fiba Holding A.Ş. tarafından Karabatak Gıda Market Tic. Ltd. Şti'nin % 90 hissesinin devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.6.2000 Karar Sayısı : 00-6/51-23 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.2.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Eczacıbaşı topluluğuna bağlı Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. ve Tic. A.Ş.'nde American Standard Companies Inc.'a ait %50 hissenin devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 24.6.2000 Karar Sayısı : 00-13/125-60 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.4.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fiba Holding A.Ş. iştirakleri tarafından Spar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 hissesinin devralınmasına izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 24.6.2000 Karar Sayısı : 99-55/583-370 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.11.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fiba Holding A.Ş. iştirakleri tarafından Endi Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş.'nin %95 hissesinin devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2000 Karar Sayısı : 99-24/217-130 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.5.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
TOBB'nin, TIR karnesi karşılığı aldığı teminatda ayrımcılık yaptığına ilişkin şikayet ile TOBB'nin bu konudaki menfi tespit talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.6.2000 Karar Sayısı : 00-10/105-51 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin %51 oranındaki kontrol hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 3.6.2000 Karar Sayısı : 00-6/61-28 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.2.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Özelleştirme programı kapsamındaki Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin %99.9973 hissesinin özelleştirme yoluyla devri amacıyla açılan ihaleye katılan teşebbüslerle ilgili olarak 1998/4 sayılı "Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" gereği izin talebi.