Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 16.5.2001 Karar Sayısı : 01-06/54-17 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.1.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Alliance UniChem Plc'nin Hedef Holding A.Ş. hisselerinin %25'lik bir kısmını pay sahiplerinden devralmasına, ilave bir %25'lik bölümün de daha sonraki bir tarihte devralmasına ilişkin izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.5.2001 Karar Sayısı : 01-04/22-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.1.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Opel Türkiye Limited Şirketi'nin filo satışlarında yetkili satıcıların fiyat rekabetini önlediği, yapılacak indirimi kendisinin belirlediği, bunun dışına çıkan yetkili satıcılara araç vermediği, bu suretle 1998/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin kapsamı dışında rekabet kısıtlamalarında bulunduğuna dair iddiaların incelenmesini oluşturmaktadır.
Yayımlanma Tarihi : 16.5.2001 Karar Sayısı : 01-02/3-1 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.1.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Elektroteknik ürünler, alçak gerilim elektrik şalt cihazları ve izolatör satışı yapacak olan ve General Electric ile Kale Grubu'nun iştirak edeceği bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2001 Karar Sayısı : 00-26/292-162 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.7.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Birleşik Basın Dağıtım A.Ş , BİRYAY Birleşik Yayın Dağıtım A.Ş . ve YAYSAT Yayın Satış, Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin , Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlali ve BİRYAY Ana Sözleşmesi'ne ilişkin 04.05.1998 tarihli menfi tespit başvurusunun değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 17.4.2001 Karar Sayısı : 00-1/2-2 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.1.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Eti Holding A.Ş.'nin bor pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2001 Karar Sayısı : 00-49/529-291 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gazete ve dergi dağıtım pazarında Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., BİRYAY Birleşik Yayın Dağıtım A.Ş. ve YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 'nin;- Star Gazetesi'nin, son satış noktalarındaki satışını önlemek suretiyle, bu gazetenin faaliyetlerini zorlaştırmaları,- diğer taraftan Star Gazetesi'nin dağıtımını üstlenen ve son satış noktalarına ulaştıran MEDYA Pazarlama Org. Hiz. İth. Tic. A.Ş. 'nin aynı pazara girişini engellemelerinin4054 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesi çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Yayımlanma Tarihi : 15.4.2001 Karar Sayısı : 00-33/356-200 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.9.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş., Bursa Gazetecilik ve Yayın A.Ş. ile Olay Basın Yayıncılık A.Ş.'nin fiyat indirimleri ile birlikte hakim durumlarını kötüye kullanmaları.
Yayımlanma Tarihi : 11.4.2001 Karar Sayısı : 00-1(b)/11-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.1.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu'nun 19.12.1997 tarih, 102 sayılı kararı ve söz konusu sendika ile Türkiye İlaç Sanayii Derneği ve Yerli İlaç Sanayicileri Derneği yönetim kurulu başkanlarının imzaladığı "Protokol" başlıklı metnin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2001 Karar Sayısı : 99-46/500-316 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.10.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Futbol Federasyonu ile Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. arasında 1. lig futbol karşılaşmalarının televizyondan yayınlanması konusunda imzalanan sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada; ayrımcı fiyat uygulaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesini ihlal ettiği belirlenen Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş.'ne para cezası tatbik edilmesine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararları uyarınca soruşturmanın karara bağlanan bu kısmı dışında kalan kısmının Danıştay'ın esas hakkındaki kararının sonucuna kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2001 Karar Sayısı : 99-53/575-364 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.11.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Besler Gıda'nın bayileri ile akdetmiş olduğu standart bayilik sözleşmelerine menfi tespit/ muafiyet talebi.