Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları Rekabetin Sağlanması ve Korunması Hakan BİLİR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Tarımda Piyasa Reformu Türk Tarımı Özelinde Tarım ve Rekabet Politikası İlişkisi Bülent GÖKDEMİR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Nazlı AKSOY 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Elektronik Ticaret Alanındaki Rekabet Sorunları İbrahim AYDEMİR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Birleşme ve Devralmalarda Ortaya Çıkan Rekabet Sorunları ve Koşullu İzin Harun ULU 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
KOBİ'ler ve Rekabet Politikası De Minimis Kuralının Rekabet Hukukundaki Yeri, İşlevi ve Uygulama Prensipleri Kerem TOMUR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet İktisadı Çerçevesinde Monopson (Tek Alıcı) Burak BÜYÜKKUŞOĞLU 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Yatay Yoğunlaşmalarda Potansiyel Rekabet İsmail Yücel ARDIÇ 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukuku ve Hava Taşımacılığı Sektörü Metin HASSU 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi Hilmi BOLATOĞLU 3.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 182 kayıt