Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
Kartlı Ödeme Sistemlerinde Rekabet Hatice AKKAYA KARAYOL 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Düzenli Hat Taşımacılığında Regülasyon ve Rekabet Levent KUTOĞLU 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Doğal Gaz Piyasasında Rekabet M. Oğuzcan BÜLBÜL 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Elektrik Endüstrisinin Yeniden Yapılandırılması ve Deregülasyonu Sürecinde Parekende Satış Rekabeti Müge ÖZERCAN 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Su Sektöründe Reform Hareketleri-Yeni Politika Arayışları ve Rekabet Olanakları Bedia Sanem ŞİMŞEK 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Sigortacılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları-AB Düzenlemeleri ve Türkiye İçin Çıkarsamalar Sezin ELÇİN CENGİZ 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Stratejik İşbirlikleri ve Rekabet Ayşe Özlem UZUN 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Telekomünikasyon Endüstrisinde Erişim ve Arabağlantı Fiyatlandırması ve Rekabet Sorunları Adnan AKGÜN 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Kartel Teorisi İhracat Kartelleri ve Kriz Kartelleri Osman Tan ÇATALCALI 5.Dönem Uzmanlık Tezleri
Elektrik Üretimi Pazarındaki Mevcut Sözleşmelerin Pazarın Rekabetçi Yapısı Üzerindeki Etkileri Mert KARAMUSTAFAOĞLU 5.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 182 kayıt