Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
Yerinde İncelemelerde Elektronik Posta Analizine İlişkin Süreç Modeli Önerisi Ömer Faruk ÇELİK 11. Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukuku Uygulamaları Kapsamında Adli Bilişim Zahide ORMAN 11. Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukuku Uygulamalarının Ontoloji Tabanlı Modellenmesi Okan BOZKURT 11. Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Politikası Uygulamalarında Önceliklendirme ve Türkiye Örneği Adem KARA 11. Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Aykırı Dışlayıcı Uygulamaların Tespitinde Etki Temelli Yaklaşım ve Etki Standartları Necla Sümer ÖZDEMİR 10.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukukunda Devam Eden Tek Bir İhlal Yaklaşımı Bahar ERSOY 10.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukuku Uygulamalarında Karşıolgusal Analiz Başak ARSLAN 10.Dönem Uzmanlık Tezleri
Tüketici Refahının Arttırılmasında İki Farklı Araç: Tüketici Politikası ve Rekabet Politikası Serap TOPALÖMER 10.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukuku Uygulamaları Kapsamında Elektronik Delil Mazlum YALÇINKAYA 10.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukukunda Ne Bis In Idem İlkesi Gözde KARABEL 10.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 182 kayıt