Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-47/676-287 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.10.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Emükellef Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün Turkish Private Equity Fund III tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/586-246 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Knorr-Bremse AG ve Robert Bosch GmbH tarafından ortak kontrol edilmekte olan Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH ve Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan Ltd.’nin tek kontrolünün Knorr-Bremse AG tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-43/631-263 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.9.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 12.08.2021 tarihli ve 21-38/543-M sayılı kararı uyarınca gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/584-244 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
CPPIB PAG Canada Inc.’in tek kontrolünde bulunan Ports America Group, Inc.’in dolaylı ortak kontrolünün Oaktree Transportation Infrastructure Capital Partners GP, L.P. aracılığıyla Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC ve Brookfield Asset Management, Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/585-245 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/213-M sayılı, 05.08.2021 tarihli ve 21-37/527-M sayılı, 16.12.2021 tarihli ve 21-61/875-M sayılı kararları uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak hakkında soruşturma yürütülen Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ kapsamında dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/575-236 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2022 tarihli, E.2017/1409, K.2022/1682 sayılı kararı ile Rekabet Kurulunun Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında almış olduğu 07.11.2016 tarihli ve 16-37/628-279 sayılı kararın iptal edilmesi üzerine yeniden karar alınması.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/567-229 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. ile 11 alıcı arasında imzalanmış olan Satıcılık ve Cari Hesap Sözleşmesi’nin maddelerini tadil eden Ek Protokol’e menfi tespit tanınması veya muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/564-228 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Olam Agri Holdings Pte. Ltd.’nin ortak kontrolünün, nihai olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından kontrol edilen Saudi Agricultural and Livestock Investment Company’nin tamamına sahip olduğu iştiraki SALIC International Investment Company tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/563-227 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tchibo Grubu’nun tek kontrolünün hâlihazırda ortak kontrol sahibi Trivium Vermögensverwaltungs GmbH tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/569-231 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd, Reliance Strategic Business Ventures Ltd ve Shaheen Chem Holdings Investments LLC tarafından yeni bir tam işlevsel ortak girişim kurulması işlemi.