Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-58/674-233 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Eczacıları Birliği (TEB)'nin resmi/özel kurum ve kuruluşlara ilaç satışlarında indirim oranını belirleyerek 4. madde anlamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/800-296 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Borealis A/S tarafından kontrol edilen Borealis A/S (Norway)'in tüm hisselerinin Ineos Group Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-62/742-269 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 17.7.2000 tarih, 00-26/291-161 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığına dair Danıştay 10. Dairesinin 4.11.2003 tarih, 2001/1629 E., 2003/4241 K. ve 2001/1630 E., 2003/4242 K. sayılı kararlarının bozulması yönündeki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 3.5.2007 tarih, 2004/1178 E., 2007/867 K. ve 2004/1195 E., 2007/866 K. sayılı kararları üzerine, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Milliyet Gazetecilik A.Ş., Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin günlük yayın yapan siyasi gazeteler ve spor gazeteleri pazarlarındaki eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/843-319 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Çine Akmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte iştirakleri Alinda Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alabanda Madencilik Dış Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Sibelco Minerales SA, SCR-Sibelco NV, NZM GRIT NV, NZM NV ve Cofisa NV'den oluşan Sibelco Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-71/872-330 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.9.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Opus Menkul Değerler A.Ş. (Opus Menkul Değerler)'nin Ahmet Emre BÜYÜKHANLI ve Tacettin Hakan BÜYÜKHANLI'ya ait %99,8 oranındaki hissesinin Citigroup Financial Products Inc. (CFPI) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/839-315 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
BRC marka otogaz sistemi satan bayilerin aynı fiyatı uyguladıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/841-317 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Teknik Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan Ünal Soyata, Yıldız Soyata, Uğur Soyata, Hayri Özilhan, Mustafa Aydın Özilhan ve Keriman Özilhan'ın elinde bulunan ve şirket sermayesinin %50'sini temsil eden hisselerin Sealed Air B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/796-292 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Warburg Pincus LLC'nin iştiraki WP Prism Merger Sub. Inc. (WP Prism) aracılığıyla Bausch & Lomb Inc.'in kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/803-298 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hâlihazırda aynı mülkiyet çatısı altında bulunan ARGO s.P.A. ve OLGAS S.A. kontrolünde bulunan Laverda S.p.A'nın %50 hissesinin AGCO Deutschland Holding Limited & Co KG. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/810-305 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (EAE)'nin busbar sistemi ilgili ürün pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak ve ayrıca proje yapımcısı firmalarla anlaşarak 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası.