Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/812-307 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Shell&Turcas Petrol A.Ş. ve Mobil Oil Türk A.Ş. tarafından, İstanbul Çekmece, İskenderun ve Antalya'da üç akaryakıt depolama tesisinin işletilmesi amacıyla kurulan Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'ne ve İşletme Sözleşmesi'ne ilişkin menfi tespit belgesi verilmesi/muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-61/716-248 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. ile bayileri arasında bir franchising şebekesi kurmaya yönelik olarak hazırlanan Premio Franchise Anlaşması'na menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/801-297 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Norsk Hydro ASA (Hydro)'nın kontrolünde bulunan Kerling ASA (Kerling)'nın Ineos Group Norway SPV Limited (Ineos Norway) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/792-289 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin TTNet A.Ş tarifeleri ("Yaz Fırtınası" kampanyası) vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığının tespit edilmesi ve söz konusu tarifelere yönelik geçici tedbir kararı verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/806-301 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Ak Emeklilik A.Ş.'ye devrolunmasını müteakip oluşacak ve Aviva International Holdings ile Ak Sigorta A.Ş.'nin ortak kontrolünde olacak ortak girişim şirketine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-67/815-310 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 3.3.2004 tarih, 04-18/156-M sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 12.12.2006 tarih ve 2005/1714 E., 2006/4713 K. sayılı iptal kararı üzerine, Feniks Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti.'nin ilaç kapağı satımlarında yıkıcı fiyatlandırma yolu ile hakim durumunu kötüye kullandığı ve bu suretle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasının yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/809-304 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Teck Cominco Limited'in Aur Resources Incorporated'in hisselerinin tamamını devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/799-295 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
S.S. Antalya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği'nin Ergüven Süt Mamulleri Gıda Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti., Yörükoğlu Doğal Süt ve Ürünleri Ltd. Şti., Anadolu Süt Ltd. Şti. ile yaptığı rekabet etmeme/münhasır tedarik yükümlülüğü içeren anlaşmalarla 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-61/730-260 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Shell&Turcas Petrol A.Ş., BP Petrolleri A.Ş. ve Total Oil Türkiye A.Ş. arasında, BP Petrolcülük A.Ş.'ye ait depolama tesisinin işletilmesi amacıyla ortak girişim şeklinde kurulmuş olan Ambarlı Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'ye menfi tespit belgesi verilmesi/muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-59/681-238 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara ilinde faaliyet gösteren ve "sürücü olur" raporu vermeye yetkili poliklinikler hakkında Rekabet Kurulu'nun 24.11.2005 tarih ve 05-79/1081-308 sayılı kararının Danıştay 13. Dairesinin 14.6.2006 tarih, 2006/1641 E. ve 20.7.2006 tarih, 2006/1227 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kabul kararları ve Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu'nun 2006/993 E. ve 2006/1190 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma İtiraz-Red kararları üzerine, ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.