Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/585-245 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/213-M sayılı, 05.08.2021 tarihli ve 21-37/527-M sayılı, 16.12.2021 tarihli ve 21-61/875-M sayılı kararları uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak hakkında soruşturma yürütülen Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ kapsamında dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/567-229 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. ile 11 alıcı arasında imzalanmış olan Satıcılık ve Cari Hesap Sözleşmesi’nin maddelerini tadil eden Ek Protokol’e menfi tespit tanınması veya muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/564-228 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Olam Agri Holdings Pte. Ltd.’nin ortak kontrolünün, nihai olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından kontrol edilen Saudi Agricultural and Livestock Investment Company’nin tamamına sahip olduğu iştiraki SALIC International Investment Company tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/563-227 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tchibo Grubu’nun tek kontrolünün hâlihazırda ortak kontrol sahibi Trivium Vermögensverwaltungs GmbH tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/569-231 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd, Reliance Strategic Business Ventures Ltd ve Shaheen Chem Holdings Investments LLC tarafından yeni bir tam işlevsel ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-33/523-210 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.7.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ’nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 22-14/235-M sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında Hayırlı El Kozmetik Paz. AŞ tarafından gönderilen uzlaşma metni neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-41/562-226 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Derichebourg Environnement’ın bazı varlıklarının tek kontrolünün Riva Acier S.A.S. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-32/511-208 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.7.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mefar International İlaç Sanayi A.Ş.’nin tek kontrolünün Vastus Pharma Restricted Limited aracılığıyla Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-29/486-195 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.6.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sojitz Corporation ve The Goldman Sachs Group, Inc tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2023 Karar Sayısı : 22-26/416-173 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.6.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Migros Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Tebliğ kapsamında dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.