Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 16.8.2019 Dosya No : 2019-2-27
Niteliği : Birleşme Pazar : mobil cihazlarda pazarlamaya yönelik aracılık hizmetleri
The Blackstone Group Inc.-Redbird Parent Holdings, Inc.-Vungle, Inc.
Tarih : 16.8.2019 Dosya No : 2019-2-26
Niteliği : Devralma Pazar : pazar araştırmaları hizmetleri pazarı ve medya ölçüm hizmetleri pazarı
Bain Capital Investors, LLC-Kantar Global
Tarih : 15.8.2019 Dosya No : 2019-3-46
Niteliği : Devralma Pazar : makarna pazarı
Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş., Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Tarih : 9.8.2019 Dosya No : 2019-2-024
Niteliği : Devralma Pazar : Dekoratif kağıtlar pazarı
Toppan Printing Co. Ltd.-Kazuyuki Shiiya-Orkan Erhan
Tarih : 9.8.2019 Dosya No : 2019-3-45
Niteliği : Devralma Pazar : Plastik Esnek Ambalajlama Üretimi
Tablet Packaging II B.V. Lindsay Goldberg Fund IV Bilcare Research Group
Tarih : 9.8.2019 Dosya No : 2019-3-47
Niteliği : Devralma Pazar : Uçak içi ikram hizmetleri pazarı
DO&CO Aktiengesellschaft, THY ve DO & CO İstanbul Catering ve Restautant Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.
Tarih : 9.8.2019 Dosya No : 2019-1-49
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
-Robert Bosch Packaging Technology GmbH -CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.
Tarih : 5.8.2019 Dosya No : 2019-2-23
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
Comcast Corporation, SK Holding Co., Ltd., SK Telecom Co., Ltd.
Tarih : 2.8.2019 Dosya No : 2019-1-47
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji (Elektrik-Gaz-Su)
İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret ,A..Ş. Bereket Enerji Üretim .A.Ş. Hacim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.
Tarih : 30.7.2019 Dosya No : 2019-4-42
Niteliği : Devralma Pazar : Lojistik
- Oaktree Capital Group Holdings L.P. - Brookfîeld Asset Management Inc.