Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/814-300 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
TÜRSAB, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK), Kuşadası, Denizli, Aydın ve Didim'deki bağlı acenteler ile Kuşadası Ticaret Odası Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi'nin zorunlu mesleki kararlar alarak, ortak bir fiyat politikası belirlemek ve bu kararlara uymayanlara yönelik olarak cezai yaptırımlar getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/855-323 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
DTT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DTT) ve D-T Kurumsal Risk ve Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (D-T)'nin Deloitte and Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte Danışmanlık) bünyesinde birleşmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/772-280 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 24.11.2005 tarih, 05-79/1079-306 sayılı kararının Danıştay 13. Dairesinin 7.5.2007 tarih, 2006/1636 E., 2007/2813 K. sayılı kararı ile iptali üzerine, Erdemir Lojistij A.Ş.'nin acente seçim duyurusunda belirlediği kriterler ve tali acente ile yapacağı münhasır anlaşma vasıtasıyla rekabet koşullarını bozduğu iddiasının yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/842-318 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Coates Lorilleux Mürekkep ve Kimya San. Tic. A.Ş.'nin hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti engellediği ve bozduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/776-282 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Eli Lilly Export S.A. ile Sandoz İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında 16.5.2007 tarihinde imzalanan Lisans, Tedarik ve Müşterek Pazarlama Anlaşması'na, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 8. maddesi uyarınca Menfi Tespit Belgesi verilmesi, bunun uygun bulunmaması durumunda ise, söz konusu başvurunun muafiyet bildirimi olarak değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/846-321 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Koç Holding A.Ş., Temel Tic. ve Yat. A.Ş., Koç Yapı Malz. Tic. A.Ş., Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hiz. A.Ş.'ye ait olan %85 oranındaki GVZ Ses Tanıma Teknolojileri Yazılım ve Hizm. A.Ş. hisselerinin Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ve dört gerçek kişi tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-69/840-316 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
EGL, Inc. (EGL)'in Apollo Group tarafından CEVA Group Plc. (CEVA) aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-62/736-264 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan 20.10.2000 tarih, 00-40/443-243 sayılı Rekabet Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığına dair Danıştay 10. Dairesinin 9.12.2003 tarih ve 2001/1405 E. ve 2003/4903 K. sayılı kararının bozulması yönündeki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 3.5.2007 tarih ve 2004/2661 E., 2007/872 K. sayılı kararı üzerine, ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/808-303 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Umicore S.A. ve Zinifex Ltd.'nin çinko eritme, rafine ve alaşımı iş kollarının birleştirilmesi suretiyle Nyrstar adı altında oluşturulması planlanan ortak girişim şirketine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.10.2007 Karar Sayısı : 07-67/834-313 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sahip olduğu Yapı ve Kredi Factoring A.Ş., Yapı Kredi Finanasal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company hisselerinin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye hisse değişim yoluyla devri işlemine menfi tespit belgesi verilmesi talebi.