Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 6.11.2007 Karar Sayısı : 07-69/856-324 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın tamamına sahip olduğu Oyak Bank A.Ş. (Oyak Bank) hisselerinin tamamının ING Bank N.V. (ING Bank) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.11.2007 Karar Sayısı : 07-62/740-268 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
13.9.2005 tarih, 05-57/850-230 sayılı Rekabet Kurulu kararına ilişkin Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Yürütmeyi Durdurma İtiraz Red kararları üzerine ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-71/871-329 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.9.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Marmaris İlçe Turizm Güvenlik Kurulu'nun ve S.S. Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (Kooperatif)'nin almış oldukları kararlarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-71/870-328 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa Çelik Palas Oteli'nin özelleştirme yolu ile devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/774-281 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Pfizer İlaçları Limited Şirketi ile Dilek Ecza Deposu İthalat ve İhracat Ticaret Anonim Şirketi arasındaki Ürün Tedarik Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-71/873-331 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Federal-Mogul Corporation (Federal-Mogul)'un çoğunluk hisselerinin, Thornwood Associates Limited Partnership (Thornwood) tarafından, Federal-Mogul US Asbestos Personal Injury Trust (Federal-Mogul US)'dan satın alınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-71/882-332 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mehmet Ali AYDINLAR'a ait olan Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. (Acıbadem Sigorta) hisselerinin %49,99'unun Abraaj Capital (Cayman) Limited (Abraaj) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-76/912-347 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.9.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Aytemiz Grubu'nun %50 ortağı olduğu Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Akpet Gaz A.Ş. ve Akpet Doğal Gaz Ltd. Şti.'de Park Holding A.Ş. ve Turgay Ciner'e (Park Grubu) ait hisseleri devralarak tek başına kontrole sahip olması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-59/680-237 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bayisi arasında akdedilen Bayilik Sözleşmesi'ne muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/777-283 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 14.12.2002 tarih, 00-49/529-291 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığına dair Danıştay 10. Dairesi'nin 4.11.2003 tarih, 2001/1632 E., 2003/4243 K. Ve 2001/1631 E., 2003/4244 K. Sayılı kararlarının bozulması yönündeki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 3.5.2007 tarih, 2004/2377 E., 2007/869 K. ve 2004/1177 E., 2007/868 K. sayılı kararları üzerine, gazete ve dergi dağıtım pazarında Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., BİRYAY Birleşik Yayın Dağıtım A.Ş. ve YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin Star Gazetesi'nin, son satış noktalarındaki satışını önlemek suretiyle, bu gazetenin faaliyetlerini zorlaştırmaları, diğer taraftan Star Gazetesi'nin dağıtımını üstlenen ve son satış noktalarına ulaştıran MEDYA Pazarlama Org. Hiz. İth. Tic. A.Ş.'nin aynı pazara girişini engellemelerine ilişkin hususların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi.