Detay

Tarih : 4.7.2024 Dosya No : 2024-1-41
Niteliği : Devralma Pazar :
GlassHouse Bilgi Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi - e& Enterprise UAE Holding Limited - Mediterra, Mediterra Capital Management Limited
GlassHouse Bilgi Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün e& Enterprise UAE Holding Limited tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.