Detay

Tarih : 1.2.2024 Dosya No : 2024-3-10
Niteliği : Devralma Pazar :
Bruker Invest AG - ELITechGroup
Bruker Corporation’ın İsviçre’de kurulu anonim şirketi ve bir iştiraki olan Bruker Invest AG tarafından doğrudan veya dolaylı olarak TecInvest S.à r.l.’nin ve dolayısıyla moleküler teşhis, mikrobiyoloji ve biyomedikal test ekipmanı alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler grubu olan ELITechGroup’un tek kontrolünü ve tüm hisselerini satın alınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.