Detay

Tarih : 6.2.2024 Dosya No : 2024-1-9
Niteliği : Devralma Pazar :
Arteno Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi - adesso SE
Arteno Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin paylarının tamamının Almanya uyruklu adesso SE tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.