Detay

Tarih : 28.6.2024 Dosya No : 2024-5-020
Niteliği : Devralma Pazar :
STAR Sirocco Bidco Limited, AI Mistral, BottomCo S.à.r.l., V Grubu ve STAR Capital Partnership LLP
STAR Sirocco Bidco Limited (“BidCo” veya “Doğrudan Alıcı”) tarafından AI Mistral (Luxembourg) BottomCo S.à.r.l. ve iştiraklerinin (birlikte V. Group olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir, “V Grubu” veya “Hedef Şirket”) ihraç edilmiş sermayesinin tamamının devralınmasına ilişkindir. STAR Capital Partnership LLP (“STAR Capital” veya “Alıcı”) yönetimindeki fonlar, Doğrudan Alıcı’nın ihraç edilmiş sermayesinin yaklaşık %57,5’ine sahip olacak ve böylece Hedef Şirket üzerinde dolaylı tek kontrol elde edecektir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.