Detay

Tarih : 4.6.2024 Dosya No : 2024-3-41
Niteliği : Devralma Pazar :
Hempel Invest A/S -SeaCoat Investments S.a.r.l
Hempel Fonden tarafından nihai olarak kontrol edilen Hempel Invest A/S ile birlikte SeaCoat Investments S.a.r.l’nin, Hempel A/S üzerinde ortak kontrol devralması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.