Detay

Tarih : 22.2.2021 Dosya No : 2021-6-005
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
EPS E‐mobility s.r.l., ENGIE EPS Italia S.r.l ve FCA Italy S.p.A.
EPS E‐mobility s.r.l üzerinde ENGIE EPS Italia S.r.l ve FCA Italy S.p.A. tarafından ortak kontrol sağlanmasıdır

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.