Detay

Tarih : 28.4.2021 Dosya No : 2021-4-030
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Philips Domestic Appliances Holding B.V., Hillhouse Capital Management, Nobel Bidco B.V.
Philips Domestic Appliances Holding B.V. üzerindeki tek kontrolün Hillhouse Capital Management’in tek başına kontrol ettiği Nobel Bidco B.V. tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.