Detay

Tarih : 2.4.2021 Dosya No : 2021-1-12
Niteliği : Devralma Pazar : mobil oyun pazarı
Bytedance Ltd.-Moonton Holdings Limited
Moonton Holdings Limited’in tek kontrolünün Bytedance Ltd. tarafından devralınması işlemi. ● Bytedance Cayman Adaları’nda kurulu olan bir teknoloji şirketidir. ● Hedef Cayman Adaları’nda kurulu bir mobil oyun şirketidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.