Detay

Tarih : 30.12.2021 Dosya No : 2021-6-053
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.
Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünün Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından devralınması işlemine yönelik izin talebi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.