Detay

Tarih : 1.4.2024 Dosya No : 2024-1-19
Niteliği : Devralma Pazar :
VMware LLC End User Computing EUC Modena Intermediate LLC
“VMware LLC'nin sahip olduğu End User Computing EUC iş kolunun bütün hisselerinin, KKR & Co. Inc.’nin çeşitli iştirakleri tarafından yönetilen ve danışmanlık verilerin yatırım fonları, araçlar ve/veya hesapların dolaylı olarak tamamına sahip olduğu bir özel amaçlı araç şirket olan Modena Intermediate LLC tarafından devralınmasına ve bu doğrultuda kontrolünün KKR & Co. Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi”

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.