Detay

Tarih : 26.11.2021 Dosya No : 2021-5-061
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bimed Tıp Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Rem Holding Anonim Şirketi
Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının % 25,05’ini temsil eden payların doğrudan Yaakov Gülnihal, Moşe Birmizrahi ve Hayim Birmizrahi’den ve %34,95’ini temsil eden payların ise dolaylı olarak Bimed Tıp Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının tamamının Hayim Birmizrahi, Moşe Birmizrahi, Süzet Birmizrahi ve Rina Birmizrahi’den satın alınması suretiyle Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin esas sermayesinin %60’ının Rem Holding Anonim Şirketi tarafından iktisap edilmesine ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.