Detay

Tarih : 21.11.2023 Dosya No : 2023-3-83
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
TotalEnergies Marketing Services ve The Hydrogen Company
TotalEnergies Marketing Services ve The Hydrogen Company arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.