Detay

Tarih : 22.1.2024 Dosya No : 2024-3-007
Niteliği : Devralma Pazar :
Barentz Holding B.V.- Cinven Limited
Barentz Holding B.V.'nin kontrolünün Cinven Limited tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.