Detay

Tarih : 5.9.2023 Dosya No : 2023-5-034
Niteliği : Devralma Pazar :
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş. ve Liderform At Yarışları Enformasyon A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.’nin Liderform At Yarışları Enformasyon A.Ş.’nin %51 payını sermaye artırımı yoluyla devralması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.