Detay

Tarih : 7.5.2024 Dosya No : 2024-3-34
Niteliği : Devralma Pazar :
Acorda Therapeutics Inc. - Merz Pharmaceuticals, LLC
Acorda Therapeutics Inc.’in belirli varlıklarının Merz Pharma GmbH & Co. KGaA tarafından kontrol edilen Merz Pharmaceuticals, LLC tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.