Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-33/441-220 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.7.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'nin Çanakkale Boğazı Bölgesi'ndeki liman işletmeciliği pazarındaki hâkim durumunu deniz yolu ile yolcu ve araç taşımacılığı pazarında dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla kötüye kullandığı ve bu bağlamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-54/756-377 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nippon Steel Trading Corporation’ın tekstil iş kolunun ve Mitsui & Co., Ltd.’nin tek kontrolünde bulunan Alcantara S.p.A.’nın Mitsui Bussan I-Fashion Ltd.’ye devredilmesini takiben, Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. üzerinde Nippon Steel Trading Corporation ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrolün devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-61/879-425 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Daimler AG iştiraklerinin bünyesindeki kamyon ve otobüs iş kolunun Daimler Truck AG’ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG'ye devredilmesi işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-61/862-426 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Meggitt PLC’nin tek kontrolünün Parker Hannifin Corporation tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-58/827-406 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Valmet Oyj ile Neles Corporation’ın birleşmesi işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-53/743-371 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Clubessential Holdings, LLC’nin dolaylı ortak kontrolünün Silver Lake Group, LLC ve Battery Management Corp. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-49/699-346 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Suez S.A.'nın ve iştiraklerinin belirli hisseleri ve varlıkları üzerindeki ortak kontrolün Global Infrastructure Management LLC ve Meridiam SAS tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-40/584-285 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 11.06.2020 tarih ve 20-28/346-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG’nin 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-37/541-264 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.8.2021 Karar Türü : Özelleştirme
Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından satışı işlemine dair yapılan nihai bildirim.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2022 Karar Sayısı : 21-53/740-370 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hella GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün Faurecia S.E. tarafından devralınması işlemi.