Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2020 Karar Sayısı : 20-44/603-267 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.10.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Arc Holdings SAS’nin tek kontrolünün Private Theory Luxco Sàrl tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2020 Karar Sayısı : 20-41/569-254 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
BP p.l.c.’nin kimyasal iş kolunun, INEOS Styrolution Financing Limited ve INEOS 256 GB Limited aracılığıyla INEOS Limited tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2020 Karar Sayısı : 20-40/550-247 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.9.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 24.07.2019 tarih ve 19-26/391-M sayılı kararı uyarınca hakkında soruşturma yürütülen Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2020 Karar Sayısı : 20-39/539-240 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.8.2020 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Güneş Sigorta A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Hayat Dışı Sigortacılık Bankasürans Sözleşmesi ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Hayat ve Emeklilik Bankasürans Sözleşmesi’ne muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2020 Karar Sayısı : 20-35/ 453-200 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Aydın ilinin Kuşadası ve Söke ilçelerine hazır beton satışı gerçekleştiren hazır beton üreticilerinin birlikte fiyat belirlemek ve pazar paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 30.11.2020 Karar Sayısı : 20-42/581-261 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Saudi Aramco Development Company ile GE Oil & Gas UK Ltd. aracılığıyla Baker Hughes Company arasında petrol/doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan/kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kuracak ve işletecek bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 30.11.2020 Karar Sayısı : 20-41/570-255 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
PETGAZ A.Ş.'nin tek kontrolünün BDY Group Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 30.11.2020 Karar Sayısı : 20-36/496-221 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Cumhurbaşkanınca belirlenen Mersin, Çeşme, Pendik, Karasu ve Yalova deniz sınır kapılarında, ÖTV ve KDV’den muaf bir şekilde akaryakıt satışı faaliyeti gösteren bazı akaryakıt bayilerinin uyguladıkları yüksek fiyatlarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 30.11.2020 Karar Sayısı : 20-32/402-183 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.7.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 26.03.2020 tarih ve 20-16/224-M sayılı kararı uyarınca, yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren dernekler ve bu derneklerin çatısı altında faaliyet gösteren tüccarlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Uğur ÇAKIR’ın dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 27.11.2020 Karar Sayısı : 20-36/486-213 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye – Ukrayna arasında ro-ro taşımacılığı yapan gemi acentelerinin nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.