Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-67/908-441 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Eastman Chemical Company’nin Yapıştırıcılar İş Kolu’nun Synthomer PLC tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 22-01/9-4 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Scientific Games Corporation’ın piyango/loto iş kolu Scientific Games Lottery’nin tek kontrolünün, BCP Acquisitions LLC aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 12.5.2022 Karar Sayısı : 21-42/617-304 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.9.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
GİPA Dayanıklı Tük. Mam. Tic. A.Ş.’nin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği
Yayımlanma Tarihi : 9.5.2022 Karar Sayısı : 22-01/20-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. aracılığıyla team.blue Topco Sarl tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-40/590-287 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Trakya Cam Sanayi A.Ş.'nin düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-40/589-286 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 22-01/5-2 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kraton Corporation'ın tek kontrolünün DL Chemical Co. Ltd. aracılığıyla Daelim Co. Ltd. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-41/602-295 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.9.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. tarafından devralınmasına ilişkindir.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-41/601-294 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.9.2021 Karar Türü : Diğer
08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun’un 472. maddesi ile 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinde yapılan değişikliğin davacı lehine sonuç doğurduğunun dikkate alınması gerektiğinden bahisle, 16.03.2007 tarihli ve 07-24/236-76 sayılı Rekabet Kurulu kararının Onmed Tıbbi Ürünler Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye ilişkin kısmının Danıştay 13. Dairesinin 08.06.2021 tarih ve 2020/3330 E. ve 2021/2133 K. sayılı kararı ile iptali üzerine teşebbüse uygulanacak idari para cezasına konu ciro yılının yargı kararı doğrultusunda belirlenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-40/580-282 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarihli ve 20-35/459-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.