Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 23.5.2022 Karar Sayısı : 21-61/858-422 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Pharma Strategy Partners GmbH’nin tek kontrolünün Dawaa’a Restricted Ltd. aracılığıyla Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-46/661-330 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.9.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 08.07.2021 tarihli ve 21-34/469-M sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirmesi ve geri alınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 22-03/34-15 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
BDP Intermediate 1, Inc.’nin tek kontrolünün nihai olarak PSA International Pte Ltd tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-67/914-444 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Suez Groupe SAS ve Schneider Electric Industries SAS tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-57/803-398 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Europcar Mobility Group S.A.’nın ortak kontrolünün Volkswagen AG, Trinity Investments DAC ve Pon Holdings B.V. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-46/660-329 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.9.2021 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile QNB Finansbank A.Ş. arasında akdedilen “Sağlık Sigortası Acentelik Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-64/898-437 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. ve Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün nihai olarak Philip Morris International Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 22-03/31-13 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Jaja Finance Holding (UK) Limited’in kontrolünün Bellis Phantom Holdco Limited ile KKR & Co. Inc. aracılığıyla Phantom Investments Limited tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 21-49/697-345 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.10.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Dokumasız kumaş üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatlarında Covid-19 salgınından itibaren ciddi oranda artış olduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.5.2022 Karar Sayısı : 22-03/32-14 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Equans S.A.S. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bouygues S.A. tarafından devralınması işlemi.