Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 21.5.2003 Karar Sayısı : 02-46/565-231 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.8.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa) ile ilgili taraflar arasında akdedilen "İşletme Devri Sözleşmesi", "İşletmeci Sözleşmesi", "Ticari Araç Yetkili Servis Sözleşmesi" ve "Ticari Araç Yetkili Satıcı ve Servis Sözleşmesi"'ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.5.2003 Karar Sayısı : 02-36/397-165 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.6.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
SAirGroup ve SAirLines ile Noel International S.A. (Noel) arasında imzalanan "Hisse ve Borç Satın Alma Anlaşması" uyarınca, Nuance Group AG (Nuance Group) ile Nuance Global Traders Ltd. (Nuance Global)'nin, Noel tarafından devralınması ve ayrıca Noel'in sermayesinin %50'sinin Stefanel S.p.A. (Stefanel)'ya satılması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.5.2003 Karar Sayısı : 02-30/344-140 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.5.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin rakiplerini pazar dışına itmek amacıyla yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.5.2003 Karar Sayısı : 02-75/874-358 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.11.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Marport)'nin, Armaport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Armaport)'yi tüm aktif ve pasifleriyle tasfiyesiz olarak devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.5.2003 Karar Sayısı : 02-39/435-185 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fintur Technologies B.V.'nin Fintur Holdings B.V.'den Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş., Dijital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş., Verinet Uydu Haberleşme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mobicom Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklam Sanayi A.Ş.'nin hisselerini devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.5.2003 Karar Sayısı : 02-30/349-143 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.5.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Manavizyon Reklam İşleri A.Ş. ile MAN Reklamcılık A.Ş.'nin, Manajans Thompson Reklam İşleri A.Ş. tarafından bütün aktifleri ve pasifleriyle birlikte devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.5.2003 Karar Sayısı : 02-07/52-25 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
General Electric Company'nin %100 iştiraki olan General Electric Engine Services'in Unison Industries Inc.'in hisselerinin tamamını devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.5.2003 Karar Sayısı : 02-68/821-333 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.11.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nca alınan 17.7.2000 tarih ve 00-26/292-162 sayılı Karar'da rekabetin tesisi amacıyla öngörülen düzenlemelerin yerine getirilmemesi nedeniyle BİRYAY Birleşik Basın Yayın Dağıtım A.Ş.'nin varlığının ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., BİRYAY Birleşik Basın Yayın Dağıtım A.Ş. ve YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetlerinin 4054 sayılı Kanun kapsamında yeni bir rekabet ihlali oluşturup oluşturmadığının incelenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 9.5.2003 Karar Sayısı : 02-05/43-22 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.1.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gazete ve dergi dağıtımı piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile BBD Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. (BBD), YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (YAYSAT) ve BİRYAY Birleşik Basın Yayın Dağıtım A.Ş. (BİRYAY) hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan 6.12.2000 tarihli sözlü savunma toplantısında, Medya Pazarlama Organizasyon Hizmetleri İthalat Ticaret A.Ş.'nin eylemlerine ilişkin olarak ileri sürülen bazı iddialar üzerine, Kurul'un 14.12.2000 tarih ve 00-49/529-291 sayılı kararı doğrultusunda resen açılan önaraştırma.
Yayımlanma Tarihi : 9.5.2003 Karar Sayısı : 99-38/403-259 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.8.1999 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Reklamverenler Derneği Tarafından Kurulacak İktisadi İşletmeye İlişkin 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ Kapsamında İzin verilmesi talebi.