Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/1004-406 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Global Menkul Kıymetler)'nin tüm aktif ve pasifleriyle tasfiyesiz olarak Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Avrasya Menkul Kıymetler) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 04-01/7-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Bio-Kem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Koz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 04-01/4-2 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türk Edison Enerji A.Ş.'de Stirpex B.V. şirketine ait toplam %84.78 oranındaki hissenin Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş.'ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 04-03/32-11 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Aventis Behring L.L.C.'nin sermayesinin tamamını temsil eden hisselerin CSL Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 04-03/31-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Pechiney'in borsada işlem gören hisselerinin Alcan Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/879(a)-379 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)'nin uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ile eşya, kargo taşımacılığı, acenteliği, organizatörlüğü, müteahhitliği, komisyonculuğu, danışmanlığı ve benzeri konularda iştigal eden gerçek ve tüzel kişi üyelerinin hizmet maliyetleri alanında bilgilendirilmesi amacıyla üyelere veri aktarımı hususundaki Yönetim Kurulu karar taslağına menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/1005-407 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. (Yurtiçi Kargo) ile GeoPost (Central Europe) GmbH (GeoPost) tarafından kurulacak olan ortak girişime izin verilmesi; ortak girişimin izne tabi bir işlem olarak değerlendirilmemesi halinde ise bildirimin menfi tespit veya muafiyet başvurusu olarak kabul edilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 03-75/912-386 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.11.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB)'nin ABN AMRO Portföy Yönetimi A.Ş. (ABN)'yi tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması işlemine izin verilmesi; devralmanın izne tabi bir işlem olarak değerlendirilmemesi halinde ise bildirimin menfi tespit belgesi başvurusu olarak kabul edilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 04-01/10-7 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Eurest Inflight Yemek Servisleri A.Ş. (Eurest)'nin belirli mal varlığının, personelinin ve sözleşmelerinin Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) tarafından devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/1001-403 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Siemens Cerberus Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmeleri işlemine izin verilmesi talebi.