Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.1.2002 Karar Sayısı : 01-23/217-57 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.5.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Şikayetçi tarafından Türkiye Kızılay Derneği'nin İstanbul ili Pendik, Fatih, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve diğer bazı şubelerine bağlı olarak çalışan tıp merkezleri ve dispanserlerinin, özel sağlık kuruluşları aleyhine rekabeti ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.1.2002 Karar Sayısı : 01-12/114-29 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
ASKİ'nin su fiyatını maliyetinin çok üstünde belirleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.1.2002 Karar Sayısı : 00-32/338-192 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.8.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara'da faaliyet gösteren bazı fırınlar tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine ilişkin şikayet.
Yayımlanma Tarihi : 4.1.2002 Karar Sayısı : 01-37/366-98 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.7.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Ensmet Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticaret ünvanlı ortak girişim şirketi kuruluşuna ilişkin olarak, Hepolux S.A., Güçsem Kalıp ve Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Nejdet Mete, Çiğdem Mete, Serdar Mete ve Uğur Gürdamar arasında imzalanan ortaklar sözleşmesine menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.1.2002 Karar Sayısı : 00-2/14-7 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.1.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tüp-Gaz Tic. ve San. A.Ş.'nin, Bütangaz A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin %50'sini Primagaz S.A.'ya devretmesi yoluyla oluşturulacak Bütangaz A.Ş. Ortak Girişimi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2001 Karar Sayısı : 01-25/241-63 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Yatırımları Teşvik Fonu'ndan tersanecilik sektörüne tahsis edilen kredilerin kullandırılmasındaki uygulamaları ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2001 Karar Sayısı : 00-38/419-235 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.10.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
TİMKEN Europa GmbH tarafından konik makaralı otomotiv rulman pazarında rekabetin bozulduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2001 Karar Sayısı : 01-28/277-81 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.6.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan "Şebekelerarası Ara Bağlantı Sözleşmesi"ne ilişkin menfi tespit talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2001 Karar Sayısı : 01-17/150-39 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.4.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Belko Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Ankara ısınma amaçlı kömür pazarındaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulayarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında kötüye kullanıp kullanmadığı.
Yayımlanma Tarihi : 27.11.2001 Karar Sayısı : 00-49/519-284 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.12.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Doğan Daily Nevs Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ünvanlı ortak girişim şirketi kurulması ve Turkish Daily News süreli yayınının imtiyaz ve yayın hakkının devredilmesi işleminin re'sen incelenmesi.