Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 11.4.2004 Karar Sayısı : 03-85/1029-412 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş.'deki The BOC Group Plc. ile BOC Nominees Ltd.'ye ait %50 oranındaki hissenin Aygaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 11.4.2004 Karar Sayısı : 03-85/1028-411 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Wella A.G. hisselerinin tamamının Procter & Gamble Germany Management GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(a)-374 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(d)-377 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınırı belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/999-402 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Celanese AG'nin The Dow Chemical Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(c)-376 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(e)-378 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Serbest Muhasebeci Mâli Müşavirler ve Yeminli Mâli Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınır belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2004 Karar Sayısı : 03-73/876(b)-375 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)'nin üyelerinin çeşitli hizmetlerde uygulayacağı ücretler ile ilgili alt sınırı belirlemek yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 03-79/965-396 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.12.2003 Karar Türü : Özelleştirme
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL A.Ş.)'nin %100 oranında hisselerine sahip olduğu Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 04-09/77-19 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)'nin %65.76 hissesinin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.