Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 31.1.2003 Karar Sayısı : 01-42/424-107 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.8.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gözlükçü derneklerinin, dernek tüzüklerinde fiyat tespitine ve tespit edilen fiyatların uygulanmasına ilişkin maddelere yer verdikleri, "Gözlük Camı Rehberi" ve "Fenni Gözlükçüler Orijinal Fiyat Listesi" hazırladıkları savları ile açılan soruşturma sonucu verilen nihai karardır.
Yayımlanma Tarihi : 31.1.2003 Karar Sayısı : 01-39/391-100 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.8.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Cementir Holding S.A.'nın Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin %56.1'lik hissesini devralmasına ilişkin izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.1.2003 Karar Sayısı : 02-39/431-181 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Yazsan Sınai Yatırım Ticaret A.Ş.'nin Yazıcılar Holding A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.1.2003 Karar Sayısı : 01-46/473-118 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.10.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Orhan Holding A.Ş. (Orhan Holding) ile Nobel Plastiques S.A. (Nobel) arasında 8.11.1999 tarihinde imzalanan "Hissedarlar Sözleşmesi"ne ve bu sözleşmenin eki niteliğindeki "Lisans ve Teknik Yardım Anlaşması"na menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 01-57/581-143 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.11.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Henkel Grubu'nun özel kimyasallar alanındaki faaliyetlerini yürüten Cognis Grubu'nun, Schroder Ventures European Fund Managers II LP (SVEF II) ve Goldman Sachs Group Inc. (GSGI) tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 02-02/20-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş. arasında imzalanan bayilik protokolüne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 02-13/129-56 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Conoco Inc. ve Phillips Petroleum Company'nin birleşme işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.12.2002 Karar Sayısı : 01-43/426-109 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, S.S. Tüm Eczane Sahipleri İlaç Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. Ankara Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. İçel Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi, S.S. Eskişehir Eczacılar Temin Dağıtım ve Üretim Kooperatifi arasında imzalanan protokole menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.12.2002 Karar Sayısı : 01-59/624-165 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Toros Gübre ve Zirai İlaç Pazarlama A.Ş.'yi devralması işlemine izin verilmesi ve söz konusu işleme menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.12.2002 Karar Sayısı : 01-43/425-108 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.9.2001 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Tırsan Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Tırsan Servis) ve BPW Bergische Achsen Kommandit Gesellschaft (BPW) arasında akdedilen "Servis Anlaşması"na menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.