Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 7.4.2004 Karar Sayısı : 04-03/47-12 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.1.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
ESGAZ-Eskişehir Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve BURSAGAZ-Bursa Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-57/671-304 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.8.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.'nin 18.9.2001 tarih ve 01-44/433-111 sayılı Kurul kararına uymamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesini ihlal etmesi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-76/925-389 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.12.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Koruma Klor-Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hammadde teminini aksatmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerine aykırı davranışlarda bulundukları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-78/950-393 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Danonesa Danone Sabancı Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Danonesa) ile iştiraki Danonesa Tikveşli Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Danonesa Tikveşli)'de Sabancı Grubuna ait bulunan hisselerin, Compaigne Gervais Danone S.A.(Danone) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-81/973-400 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Danimarka'da kurulu InterGen Adapazarı Holdings ApS, InterGen Gebze Holdings ApS ve InterGen İzmir Holdings ApS şirketlerinin Hollanda'da kurulu InterGen Adapazarı Generating Company B.V., InterGen Gebze Generating Company B.V. ve InterGen İzmir Generating Company B.V. şirketlerinde sahip oldukları hisselerin %49'unun, merkezleri Lüksemburg'da bulunan BTU Adapazarı S.a.r.l., BTU Gebze S.a.r.l. ve BTU İzmir S.a.r.l. şirketlerine devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-83/998-401 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
DuPont Türkiye Sanayi Boyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %49'unu temsil eden Uzunyol Holding A.Ş., Ömer İsmet UZUNYOL, Necla UZUNYOL ve Feridun UZUNYOL'a ait hisselerin, DuPont Chemical and Energy Operations Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-78/954-395 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Bayer AG'nin FMD dışı faaliyetleri ile ilgili fikri mülkiyet hakları, marker aşıları, genel aşılar, imünomodülatörler ve hayvan sağlığı ile ilgili diğer teknolojiye bağlı malvarlığının Pfizer Animal Health SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-78/953-394 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Barkisan Holding A.Ş.'nin Öztüre Kimtaş Kimyevi Kireç Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.4.2004 Karar Sayısı : 03-81/969-398 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.12.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara İlinde faaliyet gösteren ve sürücü olur raporu vermeye yetkili olan Özel Sakarya Polikliniği'nin; aynı pazarda faaliyet gösteren Özel Yeni Anıl Polikliniği, Özel Kızılay Mithatpaşa Polikliniği, Özel Başkent Sıhhiye Polikliniği, Özel Ziya Gökalp Polikliniği, Özel Yeni Dışkapı Polikliniği, Özel Sincan Bilgi Tıp Merkezi, Özel Ortadoğu Polikliniği, Özel Servet Ünsal Polikliniği, Özel Umar Uzman Doktorlar Polikliniği ve Özel İlkiz Polikliniği'nin, Rekabet Kurulu'nun daha önce 13.08.2003 tarih ve 03-55/645-296 sayılı kararıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan örneklerle uyumlu olduğuna ve rekabet ihlali oluşturduğuna karar verdiği, banka hesapları ile bir havuz oluşturarak pazar paylaşımında bulunmak ve fiyat tespiti yapmak şeklindeki eylemlerine katılması ve bu yolla aynı rekabet ihlallerini gerçekleştirmesi.
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2004 Karar Sayısı : 03-28/343-144 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.5.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş.'nin kamuya ait %100 oranındaki hissesinin "Satış Yöntemi " ile "Belirli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü"ne göre özelleştirilmesine izin verilmesi talebi.