Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2004 Karar Sayısı : 04-01/9-6 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.1.2004 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Kurtalan Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. ile bayileri arasında imzalanan münhasır bayilik sözleşmesine menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 26.3.2004 Karar Sayısı : 03-80/967-397 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.12.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, Kasım 2001 tarihinde alınan Genel Kurul kararı ile yüksek giriş aidatı uygulanarak piyasaya girişlerin engellenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti
Yayımlanma Tarihi : 25.3.2004 Karar Sayısı : 02-16/176-70 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.3.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turgutlu Sarraflar ve Kuyumcular Derneği (TSKD)'nin, altın satışına ilişkin koşulları belirlemek ve bu koşullara uymayan sarraflara çeşitli yaptırımlar uygulamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun)'u ihlal ettiği savı ile açılan soruşturma sonucu verilen nihai karardır.
Yayımlanma Tarihi : 25.3.2004 Karar Sayısı : 03-75/921-387 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.11.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tamamının Siemens Business Services Sistem Hizmetleri A.Ş.'ye devredilmesi ve Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Siemens Business Services Sistem Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesi işlemlerine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.3.2004 Karar Sayısı : 03-75/911-385 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.11.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
KONE Corporation'ın kontrol etmekte olduğu Valtra Incorporated'ın, AGCO Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.3.2004 Karar Sayısı : 03-76/924-388 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.12.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Pennzoil-Quaker State Company'nin hisselerinin tamamının Shell Oil Company tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.3.2004 Karar Sayısı : 03-70/847-368 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.10.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ser-Gü Taahhüt Taşıma ve Ticaret A.Ş. (Ser-Gü) hisselerinin %70'inin Arkas Holding A.Ş. (Arkas Holding) ve ortakları tarafından devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 23.3.2004 Karar Sayısı : 03-70/846-367 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.10.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Abbott Laboratories'in Abbott A.G. aracılığıyla Jomed N.V. ve kontrolünde bulunan şirketlerin koroner girişim ile periferal girişim ürünlerine yönelik malvarlığını devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.3.2004 Karar Sayısı : 03-69/832-362 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.10.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Arıkanlı Holding A.Ş. (Arıkanlı Holding) ile Tibbett&Britten Overseas Limited (TBOL) arasında ortak bir anonim şirket kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2004 Karar Sayısı : 03-66/797-358 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.10.2003 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Fiat Auto Holdings B.V. (Fiat Auto)'ninPowertrain Mekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Powertrain)'nde bulunan hisselerinin Fiat-GM Powertrain B.V. (Fiat-GM)'ye devri işlemine izin verilmesi veya bu konuda taraflar arasında imzalanan Hisse Satış Anlaşması'na menfi tespit belgesi verilmesi/muafiyet tanınması talebi.