Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.3.2003 Karar Sayısı : 01-55/546-129 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.11.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Schlumberger Industries S.A.'nın, Schlumberger Industries Ölçüm Aletleri İç ve Dış Ticaret Servis Mümessillik ve Danışmanlık Ltd.Şti.'nde sahip olduğu %99.86 oranındaki hissenin LBO France Gestion S.A. tarafından devralınmasına ilişkin izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.3.2003 Karar Sayısı : 02-10/106-41 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.2.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Ege Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ege Yatırım)'de sahip olduğu %99.84 oranındaki hissenin Global Menkul Değerler A.Ş. (Global Menkul Değerler) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2003 Karar Sayısı : 01-29/293-86 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.6.2001 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Vaw Auslands Gmbh tarafından hisse devralınmasıyla Rotopak Grubu şirketlerinin ortak girişime dönüştürülmesine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2003 Karar Sayısı : 02-26/279-115 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.4.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Peugeot Otomotiv Ticaret A.Ş. ve Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin bayileri ile yaptıkları anlaşmaların feshinde, 2000/3 sayılı Tebliğ ile değişik 1998/3 sayılı "Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği"nin belirsiz süreli anlaşmalar için feshi ihbar süresinin düzenlendiği 6. maddesinin ikinci paragrafının (b) bendinde belirtilen sürelere uymadıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2003 Karar Sayısı : 99-51/553-346 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.11.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Peugeot Otomotiv A.Ş.(Peugeot)'nin dağıtım anlaşması şartlarına uymadığı, bayileri arasında ayrımcılık yaptığı ve Çapa Otomotiv'den haksız kazanç temin ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.3.2003 Karar Sayısı : 99-35/334-205 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.7.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Adana Çimento San. T.A.Ş'nin, Adana Kağıt Torba San. T.A.Ş.'nin %50 hissesini devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.3.2003 Karar Sayısı : 02-15/165-69 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.3.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Koçbank A.Ş.'nin müşterileriyle akdettiği taşıt ve konut kredileri ile ferdi kredilere ilişkin sözleşmelerdeki sigorta hükümleriyle ilgili olarak şubelere gönderilen, belli sigorta şirketlerinin poliçelerinin kabul edileceğine dair 17.6.1999 tarih ve 99/BPK/294 sayılı yazıya menfi tespit belgesi verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.3.2003 Karar Sayısı : 02-13/124-51 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2002 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
İsviçre menşeli Gate Gourmet Holding AG (GGH) ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY) arasında imzalanan "Hisse Devir Sözleşmesi" ile GGH'nin, %70 oranında hissesine sahip bulunduğu Uçak Servis A.Ş.'nin (USAŞ) toplam sermayesinin %15'ine tekabül eden (B) Grubu hisselerini THY'ye devretmesi işlemine izin verilmesi, izin verilmemesi halinde menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.3.2003 Karar Sayısı : 02-45/531-220 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. (Koç Fiat Kredi)'nin % 51 hissesinin TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 14.3.2003 Karar Sayısı : 02-39/437-187 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2002 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin, Anadolu Endüstriyel Motor Sanayi A.Ş., An-Pa Anadolu Pazarlama Güç Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Eksport A.Ş.'yi devralması işlemlerine izin verilmesi talebi.