Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 21.3.2004 Karar Sayısı : 02-04/39-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.1.2002 Karar Türü : Rekabet İhlali
Muğla İli, Bodrum İlçesinde 19 lt.'lik polikarbon damacana içmesuyu ticareti yapan teşebbüslerin tüzel kişiliği olmayan bir teşebbüs birliği oluşturarak bu birlik tarafından alınan kararlarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesini ihlal ettiklerine ve bu nedenle aynı kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince söz konusu teşebbüs birliğinin cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2004 Karar Sayısı : 01-26/256-72 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.6.2001 Karar Türü : Rekabet İhlali
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) adlı firmanın "şehirlerarası otobüs seyahat ücretlerine bir alt sınır getirilmesine yönelik fiyat protokolleri yapılması ve denetlenmesi"nde öncü olmak, otobüs firmalarının ise "bu protokollere katılmak suretiyle" rekabeti ihlal ettikleri iddiası üzerine, 30.5.200 tarih, 00-20/200-109 sayılı Kurul kararı ile açılan soruşturma.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2004 Karar Sayısı : 03-71/867-371 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.11.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Efpa)'nin nihai satış noktalarının fiyatlandırma politikasına müdahale etmek ve hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 17.1.2004 Karar Sayısı : 03-71/868-372 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.11.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Lafarge Beton A.Ş.'ye ait Urla ve Menemen hazır beton santrallerinin, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 13.1.2004 Karar Sayısı : 03-28/349-149 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.5.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell) ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Telsim)'nin fiyat tarifelerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekebetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 13.1.2004 Karar Sayısı : 03-31/391-172 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.5.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)'ye ait Akdeniz İşletmesinin varlık satışı yoluyla özelleştirilmesine ilişkin devir işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 13.1.2004 Karar Sayısı : 03-13/136-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.2.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
E.ON Grubu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Degussa Aktiengesellschaft'ın kontrolünün RAG Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 13.1.2004 Karar Sayısı : 03-35/424-186 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.5.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Eti Gümüş A.Ş.'nin blok satış yöntemiyle 3 S Madencilik Seramik ve İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Ticaret A.Ş.'ye devrine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 13.1.2004 Karar Sayısı : 99-57/612-389 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tyco Holding VII Aps'nin Tıbset Steril Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 100 hissesini devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.1.2004 Karar Sayısı : 03-69/831-361 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.10.2003 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Comsat İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Comsat Digital Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisselerinin, Comsat International Inc. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.