Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 17.11.2000 Karar Sayısı : 00-11/109-54 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.3.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Süt firmalarının fiyat anlaşması yaparak 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 10.11.2000 Karar Sayısı : 00-19/188-100 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.5.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Denizli Çimento T.A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası TA.Ş., Batıçim Batı Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. arasında araştırma-geliştirme ve ihracat alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulacak olan ortak girişime ilişkin izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.11.2000 Karar Sayısı : 00-25/260-142 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Coca Cola grubunun ana dağıtım firmaları olan Mepa Meşrubat Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (MEPA), Meda Meşrubat Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (MEDA), Özdağ Dağıtım Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (ÖZDAĞ), Öz-Pa Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ÖZPA)'nın; başvuru döneminde yürürlükte olan dağıtım ve satınalma anlaşmaları için Kanun'un 5 ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde, Kanun'un 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına ilişkin "Bireysel Muafiyet" başvurusu ve söz konusu bu anlaşmaların yerine yürürlüğe girecek olan ve 1997/3 ve 1997/4 sayılı Grup Muafiyet Tebliğlerine uygun olduğu belirtilen yeni dağıtım ve satınalma anlaşmaları için Kanun'un 8 inci maddesi çerçevesinde, Kanun'un 4 ve 6 ncı maddelerine aykırı olmadıklarına ilişkin "menfi tespit" talebi.
Yayımlanma Tarihi : 3.11.2000 Karar Sayısı : 99-31/277-167 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.6.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bayilik sistemi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2000 Karar Sayısı : 00-8/70-32 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.2.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
1- Şikayete konu firmaların markaiçi rekabeti tamamen ortadan kaldırmak, satış fiyatlarını belirlemek ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası. 2- McDonald's A.Ş.'nin franchise sözleşmeleri için menfi tespit/muafiyet talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2000 Karar Sayısı : 00-25/258-140 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2000 Karar Türü : Rekabet İhlali
Bölgesindeki yeniden satıcılar üzerindeki uygulamaları ile Fruko, Tamek, Pepsi-Cola ve Yedigün Kadirli Başbayisi İbrahim Döğüşçü tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2000 Karar Sayısı : 00-27/293-163 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.7.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin %93.36 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 11.10.2000 Karar Sayısı : 00-16/160-82 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.5.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
IBM'in bazı veri ağı ürünlerine ilişkin fikri mülkiyet haklarının Cisco Systems Inc tarafından satınalınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 11.10.2000 Karar Sayısı : 00-11/119-58 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.3.2000 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Carrefour Nederland B.V.'nin, Promodes International B.V. ile birleşmesi çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen devir işlemine izin talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2000 Karar Sayısı : 00-26/289-160 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2000 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
SmithKline Beecham Plc., Sterwing Dungarvan, Fako İlaçları A.Ş., Turgut Holding A.Ş. ve ABFAR İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında yapılan "Lisansın Feshi Anlaşması"na; SmithKline Beecham Plc., Fako İlaçları A.Ş. ve Turgut Holding A.Ş. arasında yapılan "Fason Üretim ve Hizmet Anlaşması"na; SmithKline Beecham İlaç Tic. A.Ş., Fako İlaçları A.Ş. ve Turgut Holding A.Ş. arasında yapılan "Çalışmayı Bırakma Anlaşması"na menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.