Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.4.2006 Karar Sayısı : 06-08/97-25 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.2.2006 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Toyota Tsusho Corporation (Toyota Tsusho) ve Tomen Corporation (Tomen)'ın birleşmeleri işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.4.2006 Karar Sayısı : 06-14/170-42 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.2.2006 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Başak Sigorta A.Ş. (Başak Sigorta)'deki %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş (Başak Emeklilik)'deki %41 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesi yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.4.2006 Karar Sayısı : 06-02/44-6 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.1.2006 Karar Türü : Rekabet İhlali
11 sigorta şirketi ve Milli Reasürans T.A.Ş.'nin yangın sigortaları pazarında asgari sigorta fiyatı uygulama konusunda protokol imzalamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.4.2006 Karar Sayısı : 06-16/190-50 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2006 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Alliance UniChem Plc'nin Boots Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.4.2006 Karar Sayısı : 06-16/186-46 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2006 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Andritz GmbH tarafından Küsters Grubu'nun sahibi bulunduğu "dokusuz kumaş", "tekstil" ve "kağıt" üretiminde kullanılan kalender makinelerine yönelik faaliyetlerin kendisine kontrol yetkisini sağlayan %60 hissesinin Jagenberg AG'den devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 29.3.2006 Karar Sayısı : 06-05/86-23 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.1.2006 Karar Türü : Rekabet İhlali
27.6.2000 tarih ve 00-24/255-138 sayılı Rekabet Kurulu Kararı'nın Akmaya San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Hasan YAŞAR ve A.Kadir EKŞİ ile ilgili kısmının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 14.9.2005 tarih, 2005/1693 E. 2005/3614 K. sayılı kararı üzerine Hasan YAŞAR ve A.Kadir EKŞİ'nin durumlarının yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 29.3.2006 Karar Sayısı : 06-13/151-36 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.2.2006 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hilton Group Plc.'nin yan kuruluşlarının sahip oldukları Ladbroke Group International Luxembourg SA (LGI Luxembourg)'nın ve Ladbroke Hotels USA Corporation (LHU)'ın tüm hisselerinin ve ilgili mal varlıklarının, Hilton Hotels Corporation (HHC) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 29.3.2006 Karar Sayısı : 06-04/55-13 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.1.2006 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
TOTAL ve MEVLANA arasında 25.7.2001 tarihinde imzalanan 'Akaryakıt Bayiliği Sözleşmesi'ne muafiyet tanınması veya menfi tespit belgesi verilmesi talebi
Yayımlanma Tarihi : 29.3.2006 Karar Sayısı : 05-81/1118-320 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.12.2005 Karar Türü : Rekabet İhlali
Danıştay 13. Dairesinin 1.2.2002 tarih, 02-06/51-24 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptaline ilişkin 8.7.2005 tarih ve 2005/3434, 3.10.2005 tarih ve 2005/4819, 25.10.2005 tarih ve 2005/5176; 2005/5177; 2005/5182 sayılı kararları üzerine İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde faaliyet gösteren soruşturmaya konu teşebbüslerin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal eder nitelikteki eylemlerinin yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 29.3.2006 Karar Sayısı : 06-04/65-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.1.2006 Karar Türü : Rekabet İhlali
Beşer Grubu iştiraklerinin, Anadolu Fren Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti (Anadolu Fren)'nin faaliyetlerini zorlaştırıcı eylemlerde bulunduğu iddiası.