Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 19.1.2006 Karar Sayısı : 05-82/1120-321 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.12.2005 Karar Türü : Özelleştirme
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'nin Kaldırım Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kaldırım Tuzlası'na ait tuz üretim işi ile ilgili varlıkların "işletme hakkının verilmesi" ve "satış" yöntemleri ile bir bütün halinde özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.1.2006 Karar Sayısı : 05-82/1126-325 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.12.2005 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin distribütör Doğuş Gıda Mad. Ltd. Şti. ve işletici Yusuf BARDAK ile imzalamış olduğu tip sözleşme olan "Satış Sözleşmesi"ne muafiyet verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2006 Karar Sayısı : 04-49/663-167 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.7.2004 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
WT Fünfzigste Verwaltungs GmbH'ın DyStar Textilfarben KG ve DyStar GmbH'ın tüm hisselerini devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2006 Karar Sayısı : 05-40/558-137 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.6.2005 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
McDonald's ICM LLC, Todd Ozer Tucker, Thomas Marvin Whale, Robert Dale Larson ve M. Fadlullah Cerrahoğlu'na ait olan Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş. ile McDonald's ICM LLC ve McDonald's Restaurant Operations Inc.'e ait olan McDonald's Restaurantları Ltd. Şti. hisselerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Çelik Motor Ticaret A.Ş., Anadolu Motor Üretim Pazarlama A.Ş., Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2006 Karar Sayısı : 05-51/743-201 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.8.2005 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Arçelik A.Ş. Elektrikli Süpürge ve Motor İşletmesi (Arçelik A.Ş.) tarafından üretilen çamaşır makinası yıkama motorlarının, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BSH) tarafından satın alınmasına ilişkin şartları düzenleyen standart sözleşmeye menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2006 Karar Sayısı : 03-64/770-356 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.10.2003 Karar Türü : Rekabet İhlali
The Shell Company Of Turkey Limited'in, bayileri ile akdetmiş olduğu "İşletme Sözleşme"lerine menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi ve bu sözleşmelerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduklarına ilişkin şikayet başvurusu.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2006 Karar Sayısı : 05-70/967-261 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.10.2005 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)'ne ait İskenderun Limanı'nın 36 seneliğine "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 30.12.2005 Karar Sayısı : 05-61/900-243 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2005 Karar Türü : Rekabet İhlali
Teleon Reklamcılık ve Filmcilik A.Ş. (Teleon)'nin hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlâl ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 30.12.2005 Karar Sayısı : 05-65/933-253 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.10.2005 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Internatıonal Hospital İstanbul A.Ş. (IHİ)'ye ait %50 oranında hissenin Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (ASH) tarafından satın alınması ve bu şekilde taraflar arasında ortaklık kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 30.12.2005 Karar Sayısı : 05-78/1052-294 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.11.2005 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'yi çağrı sonlandırmada simetrik fiyatlandırmaya zorlayarak, SMS (kısa mesaj servisi) sonlandırmada aşırı fiyatlandırma uygulayarak ve rakip teşebbüsten SMS sonlandırma ücreti almayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası