Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-40/589-286 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 22-01/5-2 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.1.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kraton Corporation'ın tek kontrolünün DL Chemical Co. Ltd. aracılığıyla Daelim Co. Ltd. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-41/602-295 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.9.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. tarafından devralınmasına ilişkindir.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-41/601-294 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.9.2021 Karar Türü : Diğer
08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun’un 472. maddesi ile 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinde yapılan değişikliğin davacı lehine sonuç doğurduğunun dikkate alınması gerektiğinden bahisle, 16.03.2007 tarihli ve 07-24/236-76 sayılı Rekabet Kurulu kararının Onmed Tıbbi Ürünler Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye ilişkin kısmının Danıştay 13. Dairesinin 08.06.2021 tarih ve 2020/3330 E. ve 2021/2133 K. sayılı kararı ile iptali üzerine teşebbüse uygulanacak idari para cezasına konu ciro yılının yargı kararı doğrultusunda belirlenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 5.5.2022 Karar Sayısı : 21-40/580-282 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarihli ve 20-35/459-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-33/441-220 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.7.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'nin Çanakkale Boğazı Bölgesi'ndeki liman işletmeciliği pazarındaki hâkim durumunu deniz yolu ile yolcu ve araç taşımacılığı pazarında dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla kötüye kullandığı ve bu bağlamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-54/756-377 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nippon Steel Trading Corporation’ın tekstil iş kolunun ve Mitsui & Co., Ltd.’nin tek kontrolünde bulunan Alcantara S.p.A.’nın Mitsui Bussan I-Fashion Ltd.’ye devredilmesini takiben, Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. üzerinde Nippon Steel Trading Corporation ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrolün devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-61/879-425 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Daimler AG iştiraklerinin bünyesindeki kamyon ve otobüs iş kolunun Daimler Truck AG’ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG'ye devredilmesi işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-61/862-426 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Meggitt PLC’nin tek kontrolünün Parker Hannifin Corporation tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.4.2022 Karar Sayısı : 21-58/827-406 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.12.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Valmet Oyj ile Neles Corporation’ın birleşmesi işlemi.